Global Green Sombor

Korisnik nije objavio biografske informacije

Jabber/GTalk: admin


Članci korisnika Global Green Sombor

Kafe „PLUS“ Sombor

 • Renoviranje kafea „PLUS“ u Somboru

renoviranje_cafee_plus_sombor_01renoviranje_cafee_plus_sombor_02

renoviranje_cafee_plus_sombor_03renoviranje_cafee_plus_sombor_04

Apoteka „Filly“

 • Pranje apoteke „Filly“

pranje_apoteka_filly_01pranje_apoteka_filly_02pranje_apoteka_filly_03

pranje_apoteka_filly_04pranje_apoteka_filly_05

Aerodrom

 • Pranje itisona

 • Aerodrom

pranje_itisona_aerodrom_01pranje_itisona_aerodrom_02pranje_itisona_aerodrom_03

Gimnazija Sombor

 • Prezentacija – čišćenje i zaštita fasade objekta

 • Gimnazija u Somboru

ciscenje_gimnazija_sombor_01ciscenje_gimnazija_sombor_02ciscenje_gimnazija_sombor_03
ciscenje_gimnazija_sombor_04ciscenje_gimnazija_sombor_05ciscenje_gimnazija_sombor_06

Županija Sombor

 • Skidanje grafita sa objekta

 • Krečenje objekta

 • Županija u Somboru

skidanje_grafita_krecenje_zupanija_sombor_01skidanje_grafita_krecenje_zupanija_sombor_02skidanje_grafita_krecenje_zupanija_sombor_03
skidanje_grafita_krecenje_zupanija_sombor_04skidanje_grafita_krecenje_zupanija_sombor_05skidanje_grafita_krecenje_zupanija_sombor_06

skidanje_grafita_krecenje_zupanija_sombor_07skidanje_grafita_krecenje_zupanija_sombor_08

Srpska čitaonica Sombor

 • Zaštita slova na objektu

 • Srpska čitaonica u Somboru

zastita_slova_srpska_citaonica_01zastita_slova_srpska_citaonica_02

Gradska kuća Sombor

 • Skidanje grafita sa objekta

 • Gradska kuća u Somboru

ciscenje_skidanje_grafita_gradska_kuca_01ciscenje_skidanje_grafita_gradska_kuca_02ciscenje_skidanje_grafita_gradska_kuca_03

Galerija, Sombor

 • Skidanje grafita sa objekta

 • Galerija u Somboru

ciscenje_skidanje_grafita_galerija_sombor_01ciscenje_skidanje_grafita_galerija_sombor_02

Preparandija Sombor

 • Pranje i zaštita objekta

 • Preparandija u Somboru

pranje_zastita_preparandija_sombor_01pranje_zastita_preparandija_sombor_02pranje_zastita_preparandija_sombor_03

pranje_zastita_preparandija_sombor_04pranje_zastita_preparandija_sombor_05pranje_zastita_preparandija_sombor_06

Pravoslavna norma, Sombor

 • Pranje i zaštita objekta

 • Pravoslavna norma u Somboru

pranje_zastita_pravoslavna_norma_sombor_01pranje_zastita_pravoslavna_norma_sombor_02pranje_zastita_pravoslavna_norma_sombor_03

pranje_zastita_pravoslavna_norma_sombor_04pranje_zastita_pravoslavna_norma_sombor_05

Još >