• Pranje bašte u kafeu „View“ u Somboru

pranje_basta_cafee_view_sombor_01pranje_basta_cafee_view_sombor_02pranje_basta_cafee_view_sombor_03

pranje_basta_cafee_view_sombor_04pranje_basta_cafee_view_sombor_05pranje_basta_cafee_view_sombor_06