• Zaštita slova na objektu

  • Srpska čitaonica u Somboru

zastita_slova_srpska_citaonica_01zastita_slova_srpska_citaonica_02