Članci označeni sa fasada

Gimnazija Sombor

 • Prezentacija – čišćenje i zaštita fasade objekta

 • Gimnazija u Somboru

ciscenje_gimnazija_sombor_01ciscenje_gimnazija_sombor_02ciscenje_gimnazija_sombor_03
ciscenje_gimnazija_sombor_04ciscenje_gimnazija_sombor_05ciscenje_gimnazija_sombor_06

Županija Sombor

 • Skidanje grafita sa objekta

 • Krečenje objekta

 • Županija u Somboru

skidanje_grafita_krecenje_zupanija_sombor_01skidanje_grafita_krecenje_zupanija_sombor_02skidanje_grafita_krecenje_zupanija_sombor_03
skidanje_grafita_krecenje_zupanija_sombor_04skidanje_grafita_krecenje_zupanija_sombor_05skidanje_grafita_krecenje_zupanija_sombor_06

skidanje_grafita_krecenje_zupanija_sombor_07skidanje_grafita_krecenje_zupanija_sombor_08

Srpska čitaonica Sombor

 • Zaštita slova na objektu

 • Srpska čitaonica u Somboru

zastita_slova_srpska_citaonica_01zastita_slova_srpska_citaonica_02

Gradska kuća Sombor

 • Skidanje grafita sa objekta

 • Gradska kuća u Somboru

ciscenje_skidanje_grafita_gradska_kuca_01ciscenje_skidanje_grafita_gradska_kuca_02ciscenje_skidanje_grafita_gradska_kuca_03

Galerija, Sombor

 • Skidanje grafita sa objekta

 • Galerija u Somboru

ciscenje_skidanje_grafita_galerija_sombor_01ciscenje_skidanje_grafita_galerija_sombor_02

Preparandija Sombor

 • Pranje i zaštita objekta

 • Preparandija u Somboru

pranje_zastita_preparandija_sombor_01pranje_zastita_preparandija_sombor_02pranje_zastita_preparandija_sombor_03

pranje_zastita_preparandija_sombor_04pranje_zastita_preparandija_sombor_05pranje_zastita_preparandija_sombor_06

Pravoslavna norma, Sombor

 • Pranje i zaštita objekta

 • Pravoslavna norma u Somboru

pranje_zastita_pravoslavna_norma_sombor_01pranje_zastita_pravoslavna_norma_sombor_02pranje_zastita_pravoslavna_norma_sombor_03

pranje_zastita_pravoslavna_norma_sombor_04pranje_zastita_pravoslavna_norma_sombor_05

Još >

Optima, Novi Sad

 • Čišćenje i zaštita objekta

 • Skidanje grafita

 • Optima, Novi Sad

ciscenje_zastita_optima_novi_sad_01ciscenje_zastita_optima_novi_sad_02ciscenje_zastita_optima_novi_sad_03

ciscenje_zastita_optima_novi_sad_04ciscenje_zastita_optima_novi_sad_05

Još >

Mlečna pijaca u Somboru

 • Zaštita fasade i pranje objekta

 • Mlečna pijaca u Somboru

zastita_pranje_mlecna_pijaca_sombor_01zastita_pranje_mlecna_pijaca_sombor_02

zastita_pranje_mlecna_pijaca_sombor_03zastita_pranje_mlecna_pijaca_sombor_04zastita_pranje_mlecna_pijaca_sombor_05

Još >

Istorijski arhiv Sombor

 • Pranje i zaštita objekta

 • Istorijsli arhiv Sombor

pranje_zastita_istorijski_arhiv_sombor_01pranje_zastita_istorijski_arhiv_sombor_02pranje_zastita_istorijski_arhiv_sombor_03

pranje_zastita_istorijski_arhiv_sombor_04pranje_zastita_istorijski_arhiv_sombor_05