• Zaštita fasade i pranje objekta

  • Mlečna pijaca u Somboru

zastita_pranje_mlecna_pijaca_sombor_01zastita_pranje_mlecna_pijaca_sombor_02

zastita_pranje_mlecna_pijaca_sombor_03zastita_pranje_mlecna_pijaca_sombor_04zastita_pranje_mlecna_pijaca_sombor_05

zastita_pranje_mlecna_pijaca_sombor_06zastita_pranje_mlecna_pijaca_sombor_07zastita_pranje_mlecna_pijaca_sombor_08

zastita_pranje_mlecna_pijaca_sombor_09zastita_pranje_mlecna_pijaca_sombor_10