• Pranje i zaštita objekta

  • Preparandija u Somboru

pranje_zastita_preparandija_sombor_01pranje_zastita_preparandija_sombor_02pranje_zastita_preparandija_sombor_03

pranje_zastita_preparandija_sombor_04pranje_zastita_preparandija_sombor_05pranje_zastita_preparandija_sombor_06