• Skidanje grafita sa objekta

  • Krečenje objekta

  • Županija u Somboru

skidanje_grafita_krecenje_zupanija_sombor_01skidanje_grafita_krecenje_zupanija_sombor_02skidanje_grafita_krecenje_zupanija_sombor_03
skidanje_grafita_krecenje_zupanija_sombor_04skidanje_grafita_krecenje_zupanija_sombor_05skidanje_grafita_krecenje_zupanija_sombor_06

skidanje_grafita_krecenje_zupanija_sombor_07skidanje_grafita_krecenje_zupanija_sombor_08