• Restauracija i zaštita objekta

  • Galerija M. Konjević, Sombor

restauracija_zastita_galerija_konjevic_sombor_01restauracija_zastita_galerija_konjevic_sombor_02restauracija_zastita_galerija_konjevic_sombor_03

restauracija_zastita_galerija_konjevic_sombor_04restauracija_zastita_galerija_konjevic_sombor_05restauracija_zastita_galerija_konjevic_sombor_06

restauracija_zastita_galerija_konjevic_sombor_07restauracija_zastita_galerija_konjevic_sombor_08restauracija_zastita_galerija_konjevic_sombor_09

restauracija_zastita_galerija_konjevic_sombor_10restauracija_zastita_galerija_konjevic_sombor_11restauracija_zastita_galerija_konjevic_sombor_12

restauracija_zastita_galerija_konjevic_sombor_13restauracija_zastita_galerija_konjevic_sombor_14restauracija_zastita_galerija_konjevic_sombor_15

restauracija_zastita_galerija_konjevic_sombor_16restauracija_zastita_galerija_konjevic_sombor_17restauracija_zastita_galerija_konjevic_sombor_18

restauracija_zastita_galerija_konjevic_sombor_19restauracija_zastita_galerija_konjevic_sombor_20