• Restauracija i zaštita objekta

  • Galerija M. Konjević, Sombor

restauracija_zastita_galerija_konjevic_sombor_01restauracija_zastita_galerija_konjevic_sombor_02restauracija_zastita_galerija_konjevic_sombor_03

restauracija_zastita_galerija_konjevic_sombor_04restauracija_zastita_galerija_konjevic_sombor_05restauracija_zastita_galerija_konjevic_sombor_06

Još >