Global Green Sombor

Korisnik nije objavio biografske informacije

Jabber/GTalk: admin


Članci korisnika Global Green Sombor

Optima, Novi Sad

 • Čišćenje i zaštita objekta

 • Skidanje grafita

 • Optima, Novi Sad

ciscenje_zastita_optima_novi_sad_01ciscenje_zastita_optima_novi_sad_02ciscenje_zastita_optima_novi_sad_03

ciscenje_zastita_optima_novi_sad_04ciscenje_zastita_optima_novi_sad_05

Još >

Mlečna pijaca u Somboru

 • Zaštita fasade i pranje objekta

 • Mlečna pijaca u Somboru

zastita_pranje_mlecna_pijaca_sombor_01zastita_pranje_mlecna_pijaca_sombor_02

zastita_pranje_mlecna_pijaca_sombor_03zastita_pranje_mlecna_pijaca_sombor_04zastita_pranje_mlecna_pijaca_sombor_05

Još >

Istorijski arhiv Sombor

 • Pranje i zaštita objekta

 • Istorijsli arhiv Sombor

pranje_zastita_istorijski_arhiv_sombor_01pranje_zastita_istorijski_arhiv_sombor_02pranje_zastita_istorijski_arhiv_sombor_03

pranje_zastita_istorijski_arhiv_sombor_04pranje_zastita_istorijski_arhiv_sombor_05

Gradska kuća Sombor

 • Pranje i zaštita objekta

 • Gradska kuća Sombor

pranje_zastita_gradska_kuca_sombor_01pranje_zastita_gradska_kuca_sombor_02pranje_zastita_gradska_kuca_sombor_03

pranje_zastita_gradska_kuca_sombor_04pranje_zastita_gradska_kuca_sombor_05pranje_zastita_gradska_kuca_sombor_06

Još >

Galerija Milan Konjević

 • Restauracija i zaštita objekta

 • Galerija M. Konjević, Sombor

restauracija_zastita_galerija_konjevic_sombor_01restauracija_zastita_galerija_konjevic_sombor_02restauracija_zastita_galerija_konjevic_sombor_03

restauracija_zastita_galerija_konjevic_sombor_04restauracija_zastita_galerija_konjevic_sombor_05restauracija_zastita_galerija_konjevic_sombor_06

Još >

Čistoća Sombor

 • Pranje i zaštita fasade

 • Čistoća Sombor

ciscenje_fasade_cistoca_sombor_01ciscenje_fasade_cistoca_sombor_02ciscenje_fasade_cistoca_sombor_03

ciscenje_fasade_cistoca_sombor_04ciscenje_fasade_cistoca_sombor_05ciscenje_fasade_cistoca_sombor_06

Dom zdravlja Sombor

 • Skidanje grafita

 • Dom zdravlja, Mirna ulica, Sombor

ciscenje_grafita_dom_zdravlja_sombor_01ciscenje_grafita_dom_zdravlja_sombor_02

ciscenje_grafita_dom_zdravlja_sombor_03ciscenje_grafita_dom_zdravlja_sombor_04

Česma, Zmaj Jovina, Sombor

 • Skidanje grafita

 • Zaštita

 • Česma, Zmaj Jovina, Sombor

skidanje_grafita_zastita_cesma_zmaj_jovina_sombor_01skidanje_grafita_zastita_cesma_zmaj_jovina_sombor_02skidanje_grafita_zastita_cesma_zmaj_jovina_sombor_03

skidanje_grafita_zastita_cesma_zmaj_jovina_sombor_04skidanje_grafita_zastita_cesma_zmaj_jovina_sombor_05skidanje_grafita_zastita_cesma_zmaj_jovina_sombor_06

Još >

Biblioteka „Karlo Bjelicki“

 • Pranje i zaštita objekta

 • Biblioteka „Karlo Bjelicki“ u Somboru

pranje_zastita_biblioteka_sombor_01pranje_zastita_biblioteka_sombor_02pranje_zastita_biblioteka_sombor_03

pranje_zastita_biblioteka_sombor_04pranje_zastita_biblioteka_sombor_05pranje_zastita_biblioteka_sombor_06